Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 3681/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 139/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 140/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

II FZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

I SA/Gd 1600/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

I SA/Kr 677/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 175/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

I SA/Gd 679/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków transportowych za rok 2002

I SA/Gd 347/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 3800/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 r.
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   68