Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gd 626/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2013

II FZ 278/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-01

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 174/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FZ 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

II FSK 3341/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2010 r.

II FZ 931/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

I SA/Wr 2071/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 502/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za wrzesień 2011 r.

I SA/Wr 930/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-27

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2010 r.
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   68