Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 589/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 662/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

I SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Po 185/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości;

III SA/Kr 1225/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 128/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu

II SA/Sz 565/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 654/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 633/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15